اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/16

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-Elementary Education Online SCOPUS / ISC

2-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology- SCOPUS

3- Psychology and Education - SCOPUS